Statutul/Regulamentul de organizare și funcționare al instituției de educație timpurie