Bugetul instituţiei planificat și realizat pe anul precedent