Acte pentru înscrierea copilului la grădinița/platforma on-line

Acte necesare  pentru înscrierea copilului pe platforma egradinita.md

  1. Copia buletinului unui părinte cu viză de domiciliu în districtul arondat instituției. (în caz de lipsă a vizei de domiciliu sau reședință se mai anexează un alt act care confirmă locul de trai în districtul arondat)
  2. Copia certificatului de naștere a copilului

 

Acte necesare pentru înscrierea copilului în instituție

  1. Copia buletinului unui părinte cu viză de domiciliu în districtul arondat instituției. (în caz de lipsă a vizei de domiciliu sau reședință se mai anexează un alt act care confirmă locul de trai în districtul arondat).
  2. Copia certificatului de naștere a copilului

Fișa medicală cu specialiștii și lista de vaccinuri