“Lucrări de reparație capitale a 8 blocuri sanitare”